Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nisku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnoœciowa w Nisku informuje,
że w roku 2017 wykonywane beda w budynkach i na terenach Spółdzielczych nastepujace roboty:

tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty brukarskie, dociepleniowe, blacharskie, dekarskie, okładzinowe (płytki gresowe),
prace zwiazane z zagospodarowaniem terenów osiedlowych, wykonanie audytów energetycznych dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Oferty na w/w prace można składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnosciowej w Nisku ul. Kwiatkowskiego 2b,
pokój nr 12 do dnia 28-02-2017r. w godz. 8:00. - 15:00

Szczegółowe informacje dotyczace w/w prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnosciowej w Nisku ul. Kwiatkowskiego 2b,
pokój nr 7 w godz. 9:00. - 15:00.

Szczegóły w załaczniku [PDF]


Planowane remonty do wykonania w 2017r. w budynkach i terenach Spółdzielczych.
Szczegóły w załaczniku [PDF]


Harmonogram wywozu odpadów
  • Harmonogram wywozu odpadów w 2017r. [JPEG]


  • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu
  • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu [PDF][DOC]